Octubre
per Xavier Berenguer

Publicat prèviament en el blog "L'illa de Carla" (desembre 2017)
Arxiu PDF

Articles de X. B.