Terra de comes                          Què és això?        Fotos        Vídeos

> Adéu, hivern

Hi ha hagut pluja, neu i molt de vent, els pins tombats en donen testimoni.
Els ametllers, però, anuncien el canvi.

14 Fotos  ·  març 2009