Terra de comes                          Què és això?        Fotos        Vídeos

> Collita

Als camps hi ha les restes de la batuda. Però no ha sigut tan copiosa
com l'any passat ni el cereal val el que valia aleshores.

15 Fotos  ·  agost 2008