Terra de comes                          Què és això?        Fotos        Vídeos

> Petjades

La llum de la tarda dóna relleu als solcs deixats pels estris dels pagesos.
Ha plogut força i l'aigua, en alguns paratges, s'entolla.

18 Fotos  ·  novembre 2008