Terra de comes                          Què és això?        Fotos        Vídeos

> Roig sobre verd

Les plujes han sigut abundants. A les vores i al mig dels conreus,
les roselles trenquen, esporàdicament, la lluenta verdor.

15 Fotos  ·  maig 2010