Terra de comes                          Què és això?        Fotos        Vídeos
Pas de tractor

Capvespre sobre el camí de Forès. Un pagès treballa la terra,
remenant-la per la sembra, fins que cau la nit.

Música: Streetbeat per David Hewitt  ·  Imatges: BellCam

Vídeo 0:58  ·  setembre 2007